Please update your browser.

ระยะเวลาจัดส่ง
จะได้รับสินค้าภายใน 1-2 วันสำหรับพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
จะได้รับสินค้าภายใน 2-4 วันสำหรับนอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร

การเลือกสีทำได้ง่ายด้วย
การเทียบสีมาดีร่า

สอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านไหมปักของเรา
โทรศัพท์: 02-348-3807

ไหมปัก

ไหมปักเรย่อน CLASSIC

Rayon เรย่อน (Classic Rayon)...

ไหมปักโพลี POLYNEON

Polyneon (โพลีนีออน)...

Polyneon Green

ไหมโพลีเอสเตอร์รีไซเคิล Recycled Polyester ...

ดื้นปักใช้งานง่าย CR

ด้วยโครงสร้างพิเศษของตัวเส้นไหมทำให้ไหม...

ไหมปักกันไฟ FIRE FIGHTER

ใหม่! ไหมทนไฟและความร้อนจากมาดีร่า FIRE...

ไหมปักวูล BURMILANA

เบอร์มิลาน่า No.12:...

ไหมปักคลายแสง LUNA

ไหมปักเรืองแสง...