MADEIRA
ไหมปักสีด้าน FROSTED MATT No.40 1,000 เมตร

Choose List Type:

Choose Sorting::

ไหมปักสีด้าน FROSTED MATT No.40 1,000 เมตร

ฟรอสแมทท์ เบอร์ 40 เป็นไหมสีด้านเจ้าแรกของโลกซึ่งเป็นด้ายที่จะให้สีสดสวยงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อออกกลางแจ้งแล้วเจอแสง ตัวสีของไหมจะสวยงามเป็นพิเศษ ด้วยการผสมสารเซรามิคที่เป็นส่วนผสมหลักของการผลิตเส้นด้ายพร้อมกันกับการใช้ขบวนการย้อมสีที่จะทำให้ไหมฟรอสแมทท์สามารถคงสีสันที่สวยสดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทำให้ไหมฟรอสแมทท์สามารถให้สีสันที่สวยสดและสามารถสะท้อนสีจริงๆของไหมออกมาได้อย่างไร้ที่ติ และสีไม่จางง่าย
ไหมปักสีด้าน FROSTED MATT No.40 1,000 เมตร

รหัสเบอร์สี:7165 หมายเลขสินค้า:9427165 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7786 หมายเลขสินค้า:9427786 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7781 หมายเลขสินค้า:9427781 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7982 หมายเลขสินค้า:9427982 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7255 หมายเลขสินค้า:9427255 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7747 หมายเลขสินค้า:9427747 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7986 หมายเลขสินค้า:9427986 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7838 หมายเลขสินค้า:9427838 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7639 หมายเลขสินค้า:9427639 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7426 หมายเลขสินค้า:9427426 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7754 หมายเลขสินค้า:9427754 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7779 หมายเลขสินค้า:9427779 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7616 หมายเลขสินค้า:9427616 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7777 หมายเลขสินค้า:9427777 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7952 หมายเลขสินค้า:9427952 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7821 หมายเลขสินค้า:9427821 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7899 หมายเลขสินค้า:9427899 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7364 หมายเลขสินค้า:9427364 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7778 หมายเลขสินค้า:9427778 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7965 หมายเลขสินค้า:9427965 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7755 หมายเลขสินค้า:9427755 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7869 หมายเลขสินค้า:9427869 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7771 หมายเลขสินค้า:9427771 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7723 หมายเลขสินค้า:9427723 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7870 หมายเลขสินค้า:9427870 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7625 หมายเลขสินค้า:9427625 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7753 หมายเลขสินค้า:9427753 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7882 หมายเลขสินค้า:9427882 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7752 หมายเลขสินค้า:9427752 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7125 หมายเลขสินค้า:9427125 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7820 หมายเลขสินค้า:9427820 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7621 หมายเลขสินค้า:9427621 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7658 หมายเลขสินค้า:9427658 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7623 หมายเลขสินค้า:9427623 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7058 หมายเลขสินค้า:9427058 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7924 หมายเลขสินค้า:9427924 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7980 หมายเลขสินค้า:9427980 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7735 หมายเลขสินค้า:9427735 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7971 หมายเลขสินค้า:9427971 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7624 หมายเลขสินค้า:9427624 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7951 หมายเลขสินค้า:9427951 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7666 หมายเลขสินค้า:9427666 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7866 หมายเลขสินค้า:9427866 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7792 หมายเลขสินค้า:9427792 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7670 หมายเลขสินค้า:9427670 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7725 หมายเลขสินค้า:9427725 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7791 หมายเลขสินค้า:9427791 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7773 หมายเลขสินค้า:9427773 ความยาว: 1000m