MADEIRA
ไหมปักสีด้าน FROSTED MATT No.40 1,000 เมตร

Choose List Type:

Choose Sorting::

ไหมปักสีด้าน FROSTED MATT No.40 1,000 เมตร

ฟรอสแมทท์ เบอร์ 40 เป็นไหมสีด้านเจ้าแรกของโลกซึ่งเป็นด้ายที่จะให้สีสดสวยงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อออกกลางแจ้งแล้วเจอแสง ตัวสีของไหมจะสวยงามเป็นพิเศษ ด้วยการผสมสารเซรามิคที่เป็นส่วนผสมหลักของการผลิตเส้นด้ายพร้อมกันกับการใช้ขบวนการย้อมสีที่จะทำให้ไหมฟรอสแมทท์สามารถคงสีสันที่สวยสดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทำให้ไหมฟรอสแมทท์สามารถให้สีสันที่สวยสดและสามารถสะท้อนสีจริงๆของไหมออกมาได้อย่างไร้ที่ติ และสีไม่จางง่าย
ไหมปักสีด้าน FROSTED MATT No.40 1,000 เมตร

รหัสเบอร์สี:7730 หมายเลขสินค้า:9427730 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7649 หมายเลขสินค้า:9427649 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7848 หมายเลขสินค้า:9427848 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7748 หมายเลขสินค้า:9427748 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7988 หมายเลขสินค้า:9427988 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7650 หมายเลขสินค้า:9427650 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7027 หมายเลขสินค้า:9427027 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7749 หมายเลขสินค้า:9427749 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7851 หมายเลขสินค้า:9427851 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7704 หมายเลขสินค้า:9427704 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7902 หมายเลขสินค้า:9427902 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7647 หมายเลขสินค้า:9427647 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7868 หมายเลขสินค้า:9427868 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7845 หมายเลขสินค้า:9427845 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7746 หมายเลขสินค้า:9427746 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7652 หมายเลขสินค้า:9427652 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7690 หมายเลขสินค้า:9427690 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7795 หมายเลขสินค้า:9427795 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7969 หมายเลขสินค้า:9427969 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7939 หมายเลขสินค้า:9427939 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7793 หมายเลขสินค้า:9427793 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7920 หมายเลขสินค้า:9427920 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7790 หมายเลขสินค้า:9427790 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7809 หมายเลขสินค้า:9427809 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7706 หมายเลขสินค้า:9427706 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7804 หมายเลขสินค้า:9427804 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7833 หมายเลขสินค้า:9427833 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7970 หมายเลขสินค้า:9427970 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7770 หมายเลขสินค้า:9427770 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7432 หมายเลขสินค้า:9427432 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7648 หมายเลขสินค้า:9427648 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7900 หมายเลขสินค้า:9427900 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7668 หมายเลขสินค้า:9427668 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7903 หมายเลขสินค้า:9427903 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7931 หมายเลขสินค้า:9427931 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7662 หมายเลขสินค้า:9427662 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7936 หมายเลขสินค้า:9427936 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7860 หมายเลขสินค้า:9427860 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7938 หมายเลขสินค้า:9427938 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7661 หมายเลขสินค้า:9427661 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7822 หมายเลขสินค้า:9427822 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7855 หมายเลขสินค้า:9427855 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7657 หมายเลขสินค้า:9427657 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7885 หมายเลขสินค้า:9427885 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7884 หมายเลขสินค้า:9427884 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7408 หมายเลขสินค้า:9427408 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7729 หมายเลขสินค้า:9427729 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7745 หมายเลขสินค้า:9427745 ความยาว: 1000m