MADEIRA
ไหมปักสีด้าน FROSTED MATT No.40 1,000 เมตร

Choose List Type:

Choose Sorting::

ไหมปักสีด้าน FROSTED MATT No.40 1,000 เมตร

ฟรอสแมทท์ เบอร์ 40 เป็นไหมสีด้านเจ้าแรกของโลกซึ่งเป็นด้ายที่จะให้สีสดสวยงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อออกกลางแจ้งแล้วเจอแสง ตัวสีของไหมจะสวยงามเป็นพิเศษ ด้วยการผสมสารเซรามิคที่เป็นส่วนผสมหลักของการผลิตเส้นด้ายพร้อมกันกับการใช้ขบวนการย้อมสีที่จะทำให้ไหมฟรอสแมทท์สามารถคงสีสันที่สวยสดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทำให้ไหมฟรอสแมทท์สามารถให้สีสันที่สวยสดและสามารถสะท้อนสีจริงๆของไหมออกมาได้อย่างไร้ที่ติ และสีไม่จางง่าย
ไหมปักสีด้าน FROSTED MATT No.40 1,000 เมตร

รหัสเบอร์สี:7843 หมายเลขสินค้า:9427843 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7767 หมายเลขสินค้า:9427767 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7742 หมายเลขสินค้า:9427742 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7976 หมายเลขสินค้า:9427976 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7643 หมายเลขสินค้า:9427643 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7844 หมายเลขสินค้า:9427844 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7435 หมายเลขสินค้า:9427435 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7635 หมายเลขสินค้า:9427635 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7170 หมายเลขสินค้า:9427170 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7439 หมายเลขสินค้า:9427439 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7917 หมายเลขสินค้า:9427917 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7919 หมายเลขสินค้า:9427919 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7948 หมายเลขสินค้า:9427948 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7496 หมายเลขสินค้า:9427496 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7310 หมายเลขสินค้า:9427310 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7816 หมายเลขสินค้า:9427816 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7815 หมายเลขสินค้า:9427815 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7713 หมายเลขสินค้า:9427713 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7818 หมายเลขสินค้า:9427818 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7941 หมายเลขสินค้า:9427941 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7653 หมายเลขสินค้า:9427653 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7664 หมายเลขสินค้า:9427664 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7886 หมายเลขสินค้า:9427886 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7810 หมายเลขสินค้า:9427810 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7739 หมายเลขสินค้า:9427739 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7611 หมายเลขสินค้า:9427611 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7811 หมายเลขสินค้า:9427811 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7401 หมายเลขสินค้า:9427401 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7689 หมายเลขสินค้า:9427689 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7405 หมายเลขสินค้า:9427405 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7741 หมายเลขสินค้า:9427741 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7613 หมายเลขสินค้า:9427613 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7718 หมายเลขสินค้า:9427718 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7640 หมายเลขสินค้า:9427640 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7041 หมายเลขสินค้า:9427041 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7612 หมายเลขสินค้า:9427612 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7840 หมายเลขสินค้า:9427840 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7841 หมายเลขสินค้า:9427841 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7641 หมายเลขสินค้า:9427641 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7800 หมายเลขสินค้า:9427800 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7801 หมายเลขสินค้า:9427801 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7803 หมายเลขสินค้า:9427803 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7949 หมายเลขสินค้า:9427949 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7950 หมายเลขสินค้า:9427950 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7599 หมายเลขสินค้า:9427599 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7823 หมายเลขสินค้า:9427823 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7995 หมายเลขสินค้า:9427995 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7825 หมายเลขสินค้า:9427825 ความยาว: 1000m