MADEIRA
ไหมปักสีด้าน FROSTED MATT No.40 2,500 เมตร

Choose List Type:

Choose Sorting::

ไหมปักสีด้าน FROSTED MATT No.40 2,500 เมตร

ฟรอสแมทท์ เบอร์ 40 เป็นไหมสีด้านเจ้าแรกของโลกซึ่งเป็นด้ายที่จะให้สีสดสวยงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อออกกลางแจ้งแล้วเจอแสง ตัวสีของไหมจะสวยงามเป็นพิเศษ ด้วยการผสมสารเซรามิคที่เป็นส่วนผสมหลักของการผลิตเส้นด้ายพร้อมกันกับการใช้ขบวนการย้อมสีที่จะทำให้ไหมฟรอสแมทท์สามารถคงสีสันที่สวยสดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทำให้ไหมฟรอสแมทท์สามารถให้สีสันที่สวยสดและสามารถสะท้อนสีจริงๆของไหมออกมาได้อย่างไร้ที่ติ และสีไม่จางง่าย
ไหมปักสีด้าน FROSTED MATT No.40 2,500 เมตร

รหัสเบอร์สี:7822 หมายเลขสินค้า:9407822 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:7844 หมายเลขสินค้า:9407844 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:7800 หมายเลขสินค้า:9407800 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:7801 หมายเลขสินค้า:9407801 ความยาว: 2500m