MADEIRA
เซทด้ายปัก Classic - Clear Box Rayon 18 สี

Choose List Type:

Choose Sorting::

เซทด้ายปัก Classic - Clear Box Rayon 18 สี

กล่องรวมด้ายเย็บ Rayon เบอร์ 40 ในราคาพิเศษ ขนาด 200m จำนวน 18 สี ประกอบไปด้วย สี แดง(1181), น้ำเงิน(1242), เขียวขี้ม้า(1303), เหลืองทอง(1025), น้ำตาลแดง(1145), ดำ(1000), แดง(1147), ฟ้าเข้ม(1134), เขียว(1051), เหลืองทอง(1024), น้ำตาล(1126), เงิน(1012), ชมพูนมเย็น(1116), ฟ้าอ่อน(1075), เขียวอ่อน(1248), เหลืองอ่อน(1023), น้ำตาลเปลือกมะพร้าว(1082), ขาว(1001) ด้ายเย็บอเนกประสงค์สำหรับงานปักทุกแบบ ให้สีสันสดใสและมันวาว สามารถใช้ได้กับจักรเย็บผ้าและเครื่องปักในครัวเรือนทั้งหมด
เซทด้ายปัก Classic - Clear Box Rayon 18 สี

หมายเลขสินค้า:ART 8040 ความยาว: 200m