MADEIRA
ไหมปักสีด้าน FROSTED MATT No.40 1,000 เมตร

Choose List Type:

Choose Sorting::

ไหมปักสีด้าน FROSTED MATT No.40 1,000 เมตร

ฟรอสแมทท์ เบอร์ 40 เป็นไหมสีด้านเจ้าแรกของโลกซึ่งเป็นด้ายที่จะให้สีสดสวยงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อออกกลางแจ้งแล้วเจอแสง ตัวสีของไหมจะสวยงามเป็นพิเศษ ด้วยการผสมสารเซรามิคที่เป็นส่วนผสมหลักของการผลิตเส้นด้ายพร้อมกันกับการใช้ขบวนการย้อมสีที่จะทำให้ไหมฟรอสแมทท์สามารถคงสีสันที่สวยสดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทำให้ไหมฟรอสแมทท์สามารถให้สีสันที่สวยสดและสามารถสะท้อนสีจริงๆของไหมออกมาได้อย่างไร้ที่ติ และสีไม่จางง่าย
ไหมปักสีด้าน FROSTED MATT No.40 1,000 เมตร

รหัสเบอร์สี:7937 หมายเลขสินค้า:9427937 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7946 หมายเลขสินค้า:9427946 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7598 หมายเลขสินค้า:9427598 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7837 หมายเลขสินค้า:9427837 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7908 หมายเลขสินค้า:9427908 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7595 หมายเลขสินค้า:9427595 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7909 หมายเลขสินค้า:9427909 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7828 หมายเลขสินค้า:9427828 ความยาว: 1000m