MADEIRA
ไหมปักสีด้าน FROSTED MATT No.40 1,000 เมตร

Choose List Type:

Choose Sorting::

ไหมปักสีด้าน FROSTED MATT No.40 1,000 เมตร

ฟรอสแมทท์ เบอร์ 40 เป็นไหมสีด้านเจ้าแรกของโลกซึ่งเป็นด้ายที่จะให้สีสดสวยงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อออกกลางแจ้งแล้วเจอแสง ตัวสีของไหมจะสวยงามเป็นพิเศษ ด้วยการผสมสารเซรามิคที่เป็นส่วนผสมหลักของการผลิตเส้นด้ายพร้อมกันกับการใช้ขบวนการย้อมสีที่จะทำให้ไหมฟรอสแมทท์สามารถคงสีสันที่สวยสดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทำให้ไหมฟรอสแมทท์สามารถให้สีสันที่สวยสดและสามารถสะท้อนสีจริงๆของไหมออกมาได้อย่างไร้ที่ติ และสีไม่จางง่าย
ไหมปักสีด้าน FROSTED MATT No.40 1,000 เมตร

รหัสเบอร์สี:7957 หมายเลขสินค้า:9427957 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7859 หมายเลขสินค้า:9427859 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7645 หมายเลขสินค้า:9427645 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7692 หมายเลขสินค้า:9427692 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7892 หมายเลขสินค้า:9427892 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7694 หมายเลขสินค้า:9427694 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7695 หมายเลขสินค้า:9427695 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7893 หมายเลขสินค้า:9427893 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7466 หมายเลขสินค้า:9427466 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7442 หมายเลขสินค้า:9427442 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7313 หมายเลขสินค้า:9427313 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7827 หมายเลขสินค้า:9427827 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7977 หมายเลขสินค้า:9427977 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7797 หมายเลขสินค้า:9427797 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7142 หมายเลขสินค้า:9427142 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7775 หมายเลขสินค้า:9427775 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7852 หมายเลขสินค้า:9427852 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7674 หมายเลขสินค้า:9427674 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7760 หมายเลขสินค้า:9427760 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7962 หมายเลขสินค้า:9427962 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7630 หมายเลขสินค้า:9427630 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7922 หมายเลขสินค้า:9427922 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7832 หมายเลขสินค้า:9427832 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7286 หมายเลขสินค้า:9427286 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7468 หมายเลขสินค้า:9427468 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7911 หมายเลขสินค้า:9427911 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7476 หมายเลขสินค้า:9427476 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7627 หมายเลขสินค้า:9427627 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7711 หมายเลขสินค้า:9427711 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7680 หมายเลขสินค้า:9427680 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7731 หมายเลขสินค้า:9427731 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7834 หมายเลขสินค้า:9427834 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7921 หมายเลขสินค้า:9427921 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7721 หมายเลขสินค้า:9427721 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7984 หมายเลขสินค้า:9427984 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7787 หมายเลขสินค้า:9427787 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7710 หมายเลขสินค้า:9427710 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7109 หมายเลขสินค้า:9427109 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7953 หมายเลขสินค้า:9427953 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7874 หมายเลขสินค้า:9427874 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7871 หมายเลขสินค้า:9427871 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7733 หมายเลขสินค้า:9427733 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7934 หมายเลขสินค้า:9427934 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7147 หมายเลขสินค้า:9427147 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7144 หมายเลขสินค้า:9427144 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7761 หมายเลขสินค้า:9427761 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7628 หมายเลขสินค้า:9427628 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:7842 หมายเลขสินค้า:9427842 ความยาว: 1000m