MADEIRA
เซทด้ายปัก Polyneon - สีพาสเทล 10 สี

Choose List Type:

Choose Sorting::

เซทด้ายปัก Polyneon - สีพาสเทล 10 สี

ไหมปักสีพาสเทล Polyneonเบอร์ 40 ขนาด 2500m จำนวน 10 สี ประกอบไปด้วย สีฟ้า 1874 สีฟ้าอ่อน 1932 สีฟ้าอมเขียวอ่อน 1692 สีน้ำทะเล 1645 สีเขียว 1647 สีเหลือง 1866 สีพีช 1653 สีชมพู 1816 สีม่วงอมชมพู 1711 สีม่วง 1630
เซทด้ายปัก Polyneon -  สีพาสเทล 10 สี

หมายเลขสินค้า:ไหมปักสีพาสเทล Polyneon ความยาว: 2500M

หมายเลขสินค้า:ไหมปักสีพาสเทล Polyneon 1000M ความยาว: 1000M