MADEIRA
ไหมปักขนสัตว์ BURMILANA No.12 1,000 เมตร

Choose List Type:

Choose Sorting::

ไหมปักขนสัตว์ BURMILANA No.12 1,000 เมตร

เบอร์มิลาน่า No.12: ให้ความรู้สึกเหมือนไหมที่ทำจากขนสัตว์และถักด้วยมือ ทำให้ดูมีความละมุน เบอร์มิลาน่าเป็นด้ายปักที่เส้นด้ายมีความหนา (330 dtex x 2) ซึ่งสามารถนำไปใช้สำหรับดีไซน์ต่างๆที่ต้องการความรวดเร็ว ด้วยสัมผัสที่ให้ความอบอุ่นและนุ่มละมุน ช่วงโทนสีมีให้เลือกหลากหลาย ตั้งแต่ สีแดง เขียว น้ำเงิน และเหลือง โทนสีที่นุ่มนวลและเฉดสีหลากหลายมากมายทำให้ได้ผลงานพิเศษที่โดดเด่น
ไหมปักขนสัตว์ BURMILANA No.12 1,000 เมตร

รหัสเบอร์สี:3420 หมายเลขสินค้า:8133420 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:3919 หมายเลขสินค้า:8133919 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:3707 หมายเลขสินค้า:8133707 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:3491 หมายเลขสินค้า:8133491 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:3716 หมายเลขสินค้า:8133716 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:3805 หมายเลขสินค้า:8133805 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:3852 หมายเลขสินค้า:8133852 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:3860 หมายเลขสินค้า:8133860 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:3863 หมายเลขสินค้า:8133863 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:3864 หมายเลขสินค้า:8133864 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:3900 หมายเลขสินค้า:8133900 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:3833 หมายเลขสินค้า:8133833 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:3861 หมายเลขสินค้า:8133861 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:3943 หมายเลขสินค้า:8133943 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:3444 หมายเลขสินค้า:8133444 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:3447 หมายเลขสินค้า:8133447 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:3915 หมายเลขสินค้า:8133915 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:3910 หมายเลขสินค้า:8133910 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:3884 หมายเลขสินค้า:8133884 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:3643 หมายเลขสินค้า:8133643 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:3825 หมายเลขสินค้า:8133825 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:3908 หมายเลขสินค้า:8133908 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:3826 หมายเลขสินค้า:8133826 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:3893 หมายเลขสินค้า:8133893 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:3931 หมายเลขสินค้า:8133931 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:3941 หมายเลขสินค้า:8133941 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:3821 หมายเลขสินค้า:8133821 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:3854 หมายเลขสินค้า:8133854 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:3906 หมายเลขสินค้า:8133906 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:3495 หมายเลขสินค้า:8133495 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:3850 หมายเลขสินค้า:8133850 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:3848 หมายเลขสินค้า:8133848 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:3888 หมายเลขสินค้า:8133888 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:3844 หมายเลขสินค้า:8133844 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:3432 หมายเลขสินค้า:8133432 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:3660 หมายเลขสินค้า:8133660 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:3736 หมายเลขสินค้า:8133736 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:3735 หมายเลขสินค้า:8133735 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:3881 หมายเลขสินค้า:8133881 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:3986 หมายเลขสินค้า:8133986 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:3882 หมายเลขสินค้า:8133882 ความยาว: 1000m

รหัสเบอร์สี:3353 หมายเลขสินค้า:8133353 ความยาว: 1000m