MADEIRA
ไหมปักเรย่อน CLASSIC No.60 2,500 เมตร

Choose List Type:

Choose Sorting::

ไหมปักเรย่อน CLASSIC No.60 2,500 เมตร

มีความพรีเมียมด้วยตัวมันเอง : ด้ายปักมาดีร่า รุ่นคลาสสิก เป็นอันดับหนึ่งในระดับทั่วโลก ด้วย 413 เชดสี รวมถึงสีโทน Multicolor และ Ombré และ Astro ไม่มีตัวเลือกที่ดีกว่านี้อีกแล้ว เส้นด้ายขนาดมาตรฐาน no.40 เป็นอุดมคติดสำหรับดีไซน์มากมาย ทำจากเส้นใยเรย่อน วิสโคส 100% เป็นตัวเลือกสำหรับงานปักที่ต้องการความเร็วสูงและจักรปักหลายหัวและจักรปักอุตสาหกรรม คลาสสิก No.40: เป็นที่รู้จักระดับโลกในเรื่องของแรงตึงสูงและความมันเงาแวววาวที่ยอดเยี่ยม

รหัสเบอร์สี:1025 หมายเลขสินค้า:9151025 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:1024 หมายเลขสินค้า:9151024 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:1069 หมายเลขสินค้า:9151069 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:1021 หมายเลขสินค้า:9151021 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:1179 หมายเลขสินค้า:9151179 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:1037 หมายเลขสินค้า:9151037 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:1038 หมายเลขสินค้า:9151038 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:1148 หมายเลขสินค้า:9151148 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:1384 หมายเลขสินค้า:9151384 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:1381 หมายเลขสินค้า:9151381 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:1388 หมายเลขสินค้า:9151388 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:1110 หมายเลขสินค้า:9151110 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:1382 หมายเลขสินค้า:9151382 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:1166 หมายเลขสินค้า:9151166 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:1133 หมายเลขสินค้า:9151133 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:1143 หมายเลขสินค้า:9151143 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:1243 หมายเลขสินค้า:9151243 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:1028 หมายเลขสินค้า:9151028 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:1295 หมายเลขสินค้า:9151295 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:1291 หมายเลขสินค้า:9151291 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:1160 หมายเลขสินค้า:9151160 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:1090 หมายเลขสินค้า:9151090 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:1279 หมายเลขสินค้า:9151279 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:1371 หมายเลขสินค้า:9151371 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:1250 หมายเลขสินค้า:9151250 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:1051 หมายเลขสินค้า:9151051 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:1156 หมายเลขสินค้า:9151156 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:1070 หมายเลขสินค้า:9151070 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:1225 หมายเลขสินค้า:9151225 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:1344 หมายเลขสินค้า:9151344 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:1194 หมายเลขสินค้า:9151194 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:1157 หมายเลขสินค้า:9151157 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:1257 หมายเลขสินค้า:9151257 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:1128 หมายเลขสินค้า:9151128 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:1336 หมายเลขสินค้า:9151336 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:1129 หมายเลขสินค้า:9151129 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:1072 หมายเลขสินค้า:9151072 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:1240 หมายเลขสินค้า:9151240 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:1118 หมายเลขสินค้า:9151118 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:1241 หมายเลขสินค้า:9151241 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:1000 หมายเลขสินค้า:9151000 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:1005 หมายเลขสินค้า:9151005 ความยาว: 2500m