MADEIRA
ดิ้นปักใช้งานง่าย CR No.40 2,500 เมตร

Choose List Type:

Choose Sorting::

ดิ้นปักใช้งานง่าย CR No.40 2,500 เมตร

เส้นด้ายที่มีส่วนผสมของโลหะ (ดิ้น) จาก Madeira มีให้เลือกมากกว่า 42 เฉดสี มอบประสบการณ์การเย็บปักถักร้อยที่สมบูรณ์แบบให้กับคุณ สามารถใช้ไหมปักง่ายๆด้วยเข็มมาตรฐาน 75/11 พร้อมความเร็วในการปักสูงสุด 800 - 1,000 เข็มต่อนาทีตัวไหมมีความทนต่อการขัดถูและล้างทำความสะอาดได้ที่อุณภูมิน้ำ 60 องศา
ดิ้นปักใช้งานง่าย CR No.40 2,500 เมตร

รหัสเบอร์สี:4261 หมายเลขสินค้า:9784261 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:4233 หมายเลขสินค้า:9784233 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:4234 หมายเลขสินค้า:9784234 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:4237 หมายเลขสินค้า:9784237 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:4238 หมายเลขสินค้า:9784238 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:4240 หมายเลขสินค้า:9784240 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:4246 หมายเลขสินค้า:9784246 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:4249 หมายเลขสินค้า:9784249 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:4252 หมายเลขสินค้า:9784252 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:4258 หมายเลขสินค้า:9784258 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:4260 หมายเลขสินค้า:9784260 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:4232 หมายเลขสินค้า:9784232 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:4262 หมายเลขสินค้า:9784262 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:4265 หมายเลขสินค้า:9784265 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:4266 หมายเลขสินค้า:9784266 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:4267 หมายเลขสินค้า:9784267 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:4271 หมายเลขสินค้า:9784271 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:4272 หมายเลขสินค้า:9784272 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:4288 หมายเลขสินค้า:9784288 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:4294 หมายเลขสินค้า:9784294 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:4298 หมายเลขสินค้า:9784298 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:4213 หมายเลขสินค้า:9784213 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:4202 หมายเลขสินค้า:9784202 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:4203 หมายเลขสินค้า:9784203 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:4204 หมายเลขสินค้า:9784204 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:4205 หมายเลขสินค้า:9784205 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:4206 หมายเลขสินค้า:9784206 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:4208 หมายเลขสินค้า:9784208 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:4210 หมายเลขสินค้า:9784210 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:4211 หมายเลขสินค้า:9784211 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:4212 หมายเลขสินค้า:9784212 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:4201 หมายเลขสินค้า:9784201 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:4214 หมายเลขสินค้า:9784214 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:4215 หมายเลขสินค้า:9784215 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:4217 หมายเลขสินค้า:9784217 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:4219 หมายเลขสินค้า:9784219 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:4222 หมายเลขสินค้า:9784222 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:4226 หมายเลขสินค้า:9784226 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:4227 หมายเลขสินค้า:9784227 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:4228 หมายเลขสินค้า:9784228 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:4229 หมายเลขสินค้า:9784229 ความยาว: 2500m