MADEIRA
Polyneon Green 2,500 เมตร

Choose List Type:

Choose Sorting::

Polyneon Green 2,500 เมตร

ไหมโพลีเอสเตอร์รีไซเคิล Recycled Polyester

เหมาะสำหรับใช้ในงานปักจักรอุตสาหกรรม ด้ายปักผ้า Polyneon Green เป็นด้ายปักระดับพรีเมียมที่ทำจากโพลีเอสเตอร์รีไซเคิล 100% ซึ่งได้มาจากขยะรีไซเคิล สิ่งนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของมาดีราที่มีต่อโลก Polyneon Green เป็นเส้นด้ายที่ยั่งยืน ซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายกับเส้นด้ายชนิดอื่นๆ อาทิ เส้นด้ายโพลีนีออน No.40 ที่มีคุณภาพสูงแต่ทั้งนี้ Polyneon Green มาพร้อมกับประโยชน์ที่มากขึ้นเพื่อสิ่งแวดล้อม Polyneon Green ขนาด 5,000 m มีสีให้เลือกมากกว่า 108 สี และขนาด 2,500 m มีสีให้เลือกมากกว่า 25 สี และมีกระบวนการย้อมแบบพิเศษ ที่ช่วยให้ด้ายปักมีความเงางามแม้จะต้องเผชิญกับการซักในอุณหภูมิสูง หรือกระบวนการซักล้างที่มีส่วนผสมของคลอรีน และยังทนต่อการฟอกขาว Polyneon Green จึงเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบในงานสำหรับชุดทำงาน ผ้าเดนิม ชุดว่ายน้ำ และเสื้อผ้าในรูปแบบอื่นๆ

Polyneon Green 2,500 เมตร

รหัสเบอร์สี:6924 หมายเลขสินค้า:ART 723 / 6924 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:6980 หมายเลขสินค้า:ART 723 / 6980 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:6678 หมายเลขสินค้า:ART 723 / 6678 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:6878 หมายเลขสินค้า:ART 723 / 6878 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:6637 หมายเลขสินค้า:ART 723 / 6637 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:6839 หมายเลขสินค้า:ART 723 / 6839 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:6952 หมายเลขสินค้า:ART 723 / 6952 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:6784 หมายเลขสินค้า:ART 723 / 6784 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:6990 หมายเลขสินค้า:ART 723 / 6990 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:6842 หมายเลขสินค้า:ART 723 / 6842 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:6843 หมายเลขสินค้า:ART 723 / 6843 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:6967 หมายเลขสินค้า:ART 723 / 6967 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:6844 หมายเลขสินค้า:ART 723 / 6844 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:6643 หมายเลขสินค้า:ART 723 / 6643 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:6934 หมายเลขสินค้า:ART 723 / 6934 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:6977 หมายเลขสินค้า:ART 723 / 6977 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:6851 หมายเลขสินค้า:ART 723 / 6851 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:6940 หมายเลขสินค้า:ART 723 / 6940 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:6884 หมายเลขสินค้า:ART 723 / 6884 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:6738 หมายเลขสินค้า:ART 723 / 6738 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:6670 หมายเลขสินค้า:ART 723 / 6670 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:6640 หมายเลขสินค้า:ART 723 / 6640 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:6918 หมายเลขสินค้า:ART 723 / 6918 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:6811 หมายเลขสินค้า:ART 723 / 6811 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:6800 หมายเลขสินค้า:ART 723 / 6800 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:6805 หมายเลขสินค้า:ART 723 / 6805 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:6801 หมายเลขสินค้า:ART 723 / 6801 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:6802 หมายเลขสินค้า:ART 723 / 6802 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:6950 หมายเลขสินค้า:ART 723 / 6950 ความยาว: 2500m

รหัสเบอร์สี:6946 หมายเลขสินค้า:ART 723 / 6946 ความยาว: 2500m