MADEIRA
Polyneon Green 5000 เมตร

Choose List Type:

Choose Sorting::

Polyneon Green 5000 เมตร

ไหมโพลีเอสเตอร์รีไซเคิล Recycled Polyester

เหมาะสำหรับใช้ในงานปักจักรอุตสาหกรรม ด้ายปักผ้า Polyneon Green เป็นด้ายปักระดับพรีเมียมที่ทำจากโพลีเอสเตอร์รีไซเคิล 100% ซึ่งได้มาจากขยะรีไซเคิล สิ่งนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของมาดีราที่มีต่อโลก Polyneon Green เป็นเส้นด้ายที่ยั่งยืน ซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายกับเส้นด้ายชนิดอื่นๆ อาทิ เส้นด้ายโพลีนีออน No.40 ที่มีคุณภาพสูงแต่ทั้งนี้ Polyneon Green มาพร้อมกับประโยชน์ที่มากกว่าเพื่อสิ่งแวดล้อม Polyneon Green ขนาด 5,000 m มีสีให้เลือกมากกว่า 108 สี และขนาด 2,500 m มีสีให้เลือกมากกว่า 25 สี และมีกระบวนการย้อมแบบพิเศษ ที่ช่วยให้ด้ายปักมีความเงางามแม้จะต้องเผชิญกับการซักในอุณหภูมิสูง หรือกระบวนการซักล้างที่มีส่วนผสมของคลอรีน และยังทนต่อการฟอกขาว Polyneon Green จึงเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบในงานสำหรับชุดทำงาน ผ้าเดนิม ชุดว่ายน้ำ และเสื้อผ้าในรูปแบบอื่นๆ

Polyneon Green 5000 เมตร

รหัสเบอร์สี:6733 หมายเลขสินค้า:7186733 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6675 หมายเลขสินค้า:7186675 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6953 หมายเลขสินค้า:7186953 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6893 หมายเลขสินค้า:7186893 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6593 หมายเลขสินค้า:7186593 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6977 หมายเลขสินค้า:7186977 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6895 หมายเลขสินค้า:7186895 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6797 หมายเลขสินค้า:7186797 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6645 หมายเลขสินค้า:7186645 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6879 หมายเลขสินค้า:7186879 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6846 หมายเลขสินค้า:7186846 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6748 หมายเลขสินค้า:7186748 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6701 หมายเลขสินค้า:7186701 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6848 หมายเลขสินค้า:7186848 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6988 หมายเลขสินค้า:7186988 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6851 หมายเลขสินค้า:7186851 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6651 หมายเลขสินค้า:7186651 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6970 หมายเลขสินค้า:7186970 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6649 หมายเลขสินค้า:7186649 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6902 หมายเลขสินค้า:7186902 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6940 หมายเลขสินค้า:7186940 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6684 หมายเลขสินค้า:7186684 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6859 หมายเลขสินค้า:7186859 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6945 หมายเลขสินค้า:7186945 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6657 หมายเลขสินค้า:7186657 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6659 หมายเลขสินค้า:7186659 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6949 หมายเลขสินค้า:7186949 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6938 หมายเลขสินค้า:7186938 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6728 หมายเลขสินค้า:7186728 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6884 หมายเลขสินค้า:7186884 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6739 หมายเลขสินค้า:7186739 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6741 หมายเลขสินค้า:7186741 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6812 หมายเลขสินค้า:7186812 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6810 หมายเลขสินค้า:7186810 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6682 หมายเลขสินค้า:7186682 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6822 หมายเลขสินค้า:7186822 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6738 หมายเลขสินค้า:7186738 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6673 หมายเลขสินค้า:7186673 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6672 หมายเลขสินค้า:7186672 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6670 หมายเลขสินค้า:7186670 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6687 หมายเลขสินค้า:7186687 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6791 หมายเลขสินค้า:7186791 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6623 หมายเลขสินค้า:7186623 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6640 หมายเลขสินค้า:7186640 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6718 หมายเลขสินค้า:7186718 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6918 หมายเลขสินค้า:7186918 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6841 หมายเลขสินค้า:7186841 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6615 หมายเลขสินค้า:7186615 ความยาว: 5000m