MADEIRA
Polyneon Green 5000 เมตร

Choose List Type:

Choose Sorting::

Polyneon Green 5000 เมตร

ไหมโพลีเอสเตอร์รีไซเคิล Recycled Polyester

เหมาะสำหรับใช้ในงานปักจักรอุตสาหกรรม ด้ายปักผ้า Polyneon Green เป็นด้ายปักระดับพรีเมียมที่ทำจากโพลีเอสเตอร์รีไซเคิล 100% ซึ่งได้มาจากขยะรีไซเคิล สิ่งนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของมาดีราที่มีต่อโลก Polyneon Green เป็นเส้นด้ายที่ยั่งยืน ซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายกับเส้นด้ายชนิดอื่นๆ อาทิ เส้นด้ายโพลีนีออน No.40 ที่มีคุณภาพสูงแต่ทั้งนี้ Polyneon Green มาพร้อมกับประโยชน์ที่มากกว่าเพื่อสิ่งแวดล้อม Polyneon Green ขนาด 5,000 m มีสีให้เลือกมากกว่า 108 สี และขนาด 2,500 m มีสีให้เลือกมากกว่า 25 สี และมีกระบวนการย้อมแบบพิเศษ ที่ช่วยให้ด้ายปักมีความเงางามแม้จะต้องเผชิญกับการซักในอุณหภูมิสูง หรือกระบวนการซักล้างที่มีส่วนผสมของคลอรีน และยังทนต่อการฟอกขาว Polyneon Green จึงเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบในงานสำหรับชุดทำงาน ผ้าเดนิม ชุดว่ายน้ำ และเสื้อผ้าในรูปแบบอื่นๆ

Polyneon Green 5000 เมตร

รหัสเบอร์สี:6611 หมายเลขสินค้า:7186611 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6987 หมายเลขสินค้า:7186987 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6624 หมายเลขสินค้า:7186624 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6924 หมายเลขสินค้า:7186924 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6661 หมายเลขสินค้า:7186661 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6980 หมายเลขสินค้า:7186980 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6971 หมายเลขสินค้า:7186971 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6772 หมายเลขสินค้า:7186772 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6951 หมายเลขสินค้า:7186951 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6955 หมายเลขสินค้า:7186955 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6965 หมายเลขสินค้า:7186965 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6765 หมายเลขสินค้า:7186765 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6882 หมายเลขสินค้า:7186882 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6678 หมายเลขสินค้า:7186678 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6878 หมายเลขสินค้า:7186878 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6637 หมายเลขสินค้า:7186637 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6839 หมายเลขสินค้า:7186839 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6817 หมายเลขสินค้า:7186817 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6952 หมายเลขสินค้า:7186952 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6981 หมายเลขสินค้า:7186981 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6815 หมายเลขสินค้า:7186815 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6784 หมายเลขสินค้า:7186784 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6816 หมายเลขสินค้า:7186816 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6984 หมายเลขสินค้า:7186984 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6921 หมายเลขสินค้า:7186921 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6990 หมายเลขสินค้า:7186990 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6709 หมายเลขสินค้า:7186709 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6635 หมายเลขสินค้า:7186635 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6710 หมายเลขสินค้า:7186710 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6633 หมายเลขสินค้า:7186633 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6880 หมายเลขสินค้า:7186880 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6711 หมายเลขสินค้า:7186711 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6832 หมายเลขสินค้า:7186832 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6922 หมายเลขสินค้า:7186922 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6676 หมายเลขสินค้า:7186676 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6722 หมายเลขสินค้า:7186722 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6767 หมายเลขสินค้า:7186767 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6966 หมายเลขสินค้า:7186966 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6642 หมายเลขสินค้า:7186642 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6842 หมายเลขสินค้า:7186842 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6843 หมายเลขสินค้า:7186843 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6967 หมายเลขสินค้า:7186967 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6844 หมายเลขสินค้า:7186844 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6643 หมายเลขสินค้า:7186643 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6742 หมายเลขสินค้า:7186742 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6574 หมายเลขสินค้า:7186574 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6934 หมายเลขสินค้า:7186934 ความยาว: 5000m

รหัสเบอร์สี:6829 หมายเลขสินค้า:7186829 ความยาว: 5000m